Reflektion VFU

Vad tänker jag om förskolans roll? Förskolan är något som ska finnas för alla barn. Det är ett ställe där barn får möjlighet att lära sig otroligt mycket, inte bara genom projekt som förskollärarna planerar utan också genom vardagliga ting. Barn får lära sig att samspela med andra människor, både andra barn och vuxna. Det är … Mer Reflektion VFU